It seems the artists these days are not who you think...

Temat: Ikonostas

Dlaczego w jednej cerkwi prawie identyczna ikona jest w Deesis, w drugiej - większa, jako ikona namiestna ?

Ikonostas to nie drużyna piłkarska, gdzie każdy zawodnik jest raz i na konkretnej pozycji (-;
W poszczególnych częściach ikonostasu, poza ogólną, są zawarte różne cząstkowe przesłania/idee/motywy.
Chrystus utożsamiony z całą Trójcą zajmuje w nich centralne miejsce
i nic dziwnego, że występuje wszędzie.
Zaś przedstawienie Pantokratora jest najpełniejszym jego malarskim wyobrażeniem.

Wiele innych postaci i przedstawień może się (a nawet najczesciej musi) powielać w jednym ikonostasie
- Trójca, Bogurodzica, Święci, Archaniołowie, święta (jeśli patronalne)...

Poza tym - przypomnę - ikonostas nie był w jednym momencie tworzony jako jeden spójny kod,
ale ewoluował z lokalnym i powszechnym przenikaniem się/interakcją tradycji i doktryny.


Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=7633Temat: reguły i przepisy
Po części mogę zgodzic sie z opinia Retro,ale zauwazmy ze ścisle kierujac sie regulami OWMR we wszystkich Mszach Swietych sprawowanych w Kosciele Katolickim znajdziemy jakies odstepstwa.Wydaje mi sie ze Mszy
z udzialem ruchu Gloriosa Trinita nie mozna zarzucic biernosci ludu,a przeciez w OWMR wyraznie jest napisane ze każda celebracja powinna byc przygotowana tak, aby prowadziła do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych,tu cytuję z rozdziału I Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego:"Dlatego należy bardzo starannie dobierać i łączyć te formy i elementy przez Kościół zaproponowane, które z uwagi na uwarunkowania osób i miejsc bardziej sprzyjają czynnemu i pełnemu uczestnictwu wiernych oraz służą ich duchowemu dobru."(szczególne odniesienie jeszcze do podpunktu 24 I rozdzialu OWMS.)Przeciez dobór pewnych tekstów,spiewów,modlitw,gestów czy innych zachęt jest pozostawiony kaplanowi celebrujacemu .Jeżeli chodzi o moment podniesienia to spiew jest celebracjaprzeistocznia "Bo jesteś Święty Boże" Pan nie bedzie nas karal za to ze pragniemy mu w tym szczegolnym momecie oddac chwałę Myślę też,że trzymanie sie za rece wszystkich wiernych podczas Modlitwy Pańskiej sprawia ze czujemy
jednosc dzieci Bożych.
Poza tym mszał sam w sobie nie jest Słowem Bożym ktorego nalezy sie bacznie trzymac i pewne odstepstwa nie sa wielkim
wystepkiem.Co innego przeksztalcenie,dodawanie bądź ujmowanie wersetów z Pisma Świętego,które przyczyni się do zmiany
przesłania
Po uczestnictwe we Mszy Świetej kazdy indywidualnie powinien przeczytac Słowo skierowane w czasie obrzedu liturgicznego
aby w pelni pochłonąć prawdę w nim zawartą.Nigdy interpretacja Słowa Bożego nie powinna byc narzucona przez drugiego czlowieka.Dlatego tez ksiadz jako posrednik miedzy czlowiekiem a Chrystusem stara siś nam ukazac obraz w jakim on rozumie Słowo.Czytajac wpis Retro" człowiek – Bogurodzica - Chrystus w Kanie Galilejskiej. Scena ta ma znacznie o tyle że jest to pierwszy cud Chrystusa. Zbawiciel dokonuje go wyłącznie na prośbę Matki. Słowa Matki słuchajcie wszystko co wam przekaże świadczy o tym że Matka doskonale przekazuje wolę Syna"wyczulam takze chec narzucenia wlasnego wyjaśnienia.Biblia zawiera mnogość symboli,kazdy wiec jej fragment moze byc odebrany na wiele sposobow.
Źródło: gloriosatrinita.fora.pl/a/a,95.html


Temat: WR 450 - czy warto?

WR 03 zalana 122 kg wazy z tego co wiem.
w 2003 byly 2 modele CJ 04 i CJ 07
CJ 04 mial ok 40 koni, CJ 07 ok 50

[ Dodano: 2009-03-03, 21:26 ]
hehe troche wiecej w baku musialem miec :)


a znasz odpowiedzi na te pytania:Starożytność
1.Na czym polega uniwersalność greckich mitów?
2.Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu.
3.Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa?
4.Rozważ przesłania moralne wybranych przypowieści biblijnych i wyjaśnij budowę tego gatunku.
5.Prawdy o świecie i człowieku płynące z biblijnej Księgi Rodzaju.
Średniowiecze
1.Omów charakter, kompozycję i cechy językowe „Bogurodzicy”.
2.Omów wzorce osobowe scharakteryzowane w literaturze średniowiecza.
3.Gatunki literackie średniowiecza. Omów dwa z nich odwołując się do przykładów literackich.
4.Średniowieczny asceta – wzorzec osobowy zupełnie archaiczny?
5.Bohaterowie literatury średniowiecznej w dążeniu do poszukiwania szczęścia i wewnętrznej doskonałości. Scharakteryzuj wybrany wzorzec osobowy.
6.Omów zabytki piśmiennictwa średniowiecznego o charakterze religijnym.
Odrodzenie
1.Renesansowa postawa wobec życia zawarta w pieśniach i fraszkach Jana Kochanowskiego.
2.Jakie postulaty „poprawy Rzeczypospolitej” pojawiają się w publice odrodzenia?
3.Dramat ojca i filozofa zarysowany w „Trenach” Jana Kochanowskiego.
4.Jaki ideał życia wyłania się z pieśni filozoficznych Jana Kochanowskiego?
5.Wizerunek szlachcica ziemianina w tekstach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego.
6.W jakich utworach Jana Kochanowskiego wyrażona została troska poety o losy Rzeczypospolitej?
7.Różne obrazy wsi w literaturze renesansowej.
8.Wskaż na obecność motywu arkadyjskiego w literaturze renesansowej.
9.Poezja Jana Kochanowskiego o charakterze patriotycznym.
10.„Fraszki” zwierciadłem życia renesansowego humanisty.


Źródło: enduro-adventure.com/forum/viewtopic.php?t=893


Temat: WR 450 - czy warto?

Starożytność
1.Na czym polega uniwersalność greckich mitów?
2.Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu.
3.Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa?
4.Rozważ przesłania moralne wybranych przypowieści biblijnych i wyjaśnij budowę tego gatunku.
5.Prawdy o świecie i człowieku płynące z biblijnej Księgi Rodzaju.
Średniowiecze
1.Omów charakter, kompozycję i cechy językowe „Bogurodzicy”.
2.Omów wzorce osobowe scharakteryzowane w literaturze średniowiecza.
3.Gatunki literackie średniowiecza. Omów dwa z nich odwołując się do przykładów literackich.
4.Średniowieczny asceta – wzorzec osobowy zupełnie archaiczny?
5.Bohaterowie literatury średniowiecznej w dążeniu do poszukiwania szczęścia i wewnętrznej doskonałości. Scharakteryzuj wybrany wzorzec osobowy.
6.Omów zabytki piśmiennictwa średniowiecznego o charakterze religijnym.
Odrodzenie
1.Renesansowa postawa wobec życia zawarta w pieśniach i fraszkach Jana Kochanowskiego.
2.Jakie postulaty „poprawy Rzeczypospolitej” pojawiają się w publice odrodzenia?
3.Dramat ojca i filozofa zarysowany w „Trenach” Jana Kochanowskiego.
4.Jaki ideał życia wyłania się z pieśni filozoficznych Jana Kochanowskiego?
5.Wizerunek szlachcica ziemianina w tekstach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego.
6.W jakich utworach Jana Kochanowskiego wyrażona została troska poety o losy Rzeczypospolitej?
7.Różne obrazy wsi w literaturze renesansowej.
8.Wskaż na obecność motywu arkadyjskiego w literaturze renesansowej.
9.Poezja Jana Kochanowskiego o charakterze patriotycznym.
10.„Fraszki” zwierciadłem życia renesansowego humanisty.

Samo życie...
Źródło: enduro-adventure.com/forum/viewtopic.php?t=893


Temat: Modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe do Maryi Niepokalanej

to jest typowe aeklezjalne rozumienie. My potrzebujemy siebie nazwajem. Wiara nie jest indywidualna ale jest czynem Kościoła. Ja sam nie wierzę, wierzę jedynie w Kościele. Twoje zrozumienie wiary jest niebiblijne, wiara jest wybitnie indywidualna, Kościół za ciebie nie może wierzyć. To co piszesz pochodzi z całkowitej podległości wiernego hierarchii kościelnej, która za niego decyduje czy jest w kościele czy nie, wyznacza mu drogę wiary. Słowo Boże uczy że wiara jest związana z konkretnym człowiekiem, i ona decyduje o przynalezności do grona ludzi określanym jako Kościół. To nie Kościół sprawia moją wiarę, ale to wiara srawia że ja jestem cząstką Kościoła.

To tam realizuje się moje zbawienie i moja wzrastanie. Moje zbawienie realizuje się w społeczności mojej z Bogiem, Kościół jest innym poziomem społeczności i jest wtórnym w stosunku do społeczności wierzącego z Bogiem. Dlatego jestem zbawiony, że uwierzyłem i mam społeczność z Bogiem to powoduje że mam społeczność z całym Kościołem, nie odwrotnie.
Kiedyś muzułmanin zapytał się ja jednym z forum, czemu wy się modlicie do Boga tak jakbyście chcieli go przekonać. Po co prosicie o modlitwę jedni drugich, Bóg sam wie co zrobić, wy się nie musicie modlić.
Czy Boga można przekonać? Czemu prosić brata w zborze o modlitwę? W czym to pomoże? Czemu po prostu nie zwrócić się bez pomocy innych do Chrystusa?
Muzułmanin nie rozumie czym jest modlitwa i nie zna Słowa Bozego gdzie jest wyraźna nauka o modlitwie wstawienniczej za kogoś.

Odpowiedź na to pytanie a zrozumiesz po co Bogurodzica, Święci itd.
Bóg zaprasza nas abyśmy stali się uczestnikami Jego życia, Jego Świętości, Doskonałości, Mądrości i Boskości. Świętych obcowanie jest namiastką jedności samej Trójcy gdzie to miłość jest spoiwem jedności. Św Augustyn, a za nim i inni Ojcowie Kościoła, napisał że tym jednoczącym darem miłości Ojca dla Syna a dalej Syna dla Świata jest sam Swięty Duch. To dzięki uczestnicwie w Jego energiach przeobrażamy siebie i stajemy się bogami przez łaskę. Bodajże to Klemens Aleksandrysjki napisał "Bóg stał się człowiekiem aby człowiek mógł stać się Bogiem" możemy dodać - Bogiem dzięki łasce. Bogami jesteśmy! I każdy hołd oddany Bogurodzicy, Świętym jest wychwalaniem Boga za Jego miłosierdzie że był łaskawy tak nas wywyższyć.
Bóg odbiera nieskończone dziękczynienie poprzez chwałę swoich świętych.
To co prezentujesz nie wynika z nauczania Słowa Bożego, za wcześnie próbujesz podkreślać chwałę wierzących, która przesłania tu na ziemi Bożą chwałę. Nie jesteśmy Bogami, to herezja. Każdy hołd tzw Bogurodzicy to balwochwalstwo. hołd nalezy się wyłącznie Bogu.
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=3528


Temat: Streszczenia Lektur Szkolnych - Czytane Przez Profesjonalnego

Streszczenia Lektur Szkolnych - Czytane Przez Profesjonalnego Lektora!Nie lubisz czytać lektur?!

Streszczenia Lektur Szkolnych - Czytane Przez Profesjonalnego Lektora!
Świetne rozwiązanie, dla wszystkich tych przygotowujących się do matury, a także tych, którym na co dzień czytanie lektur po prostu nie wychodzi, z różnych względów. Lista książek w środku!

Lista:
1. Adam Mickiewicz - Adam Mickiewicz - Dziady, część III
2. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, księga II "Zamek"
3. Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, księga XI "Rok 1912"
4. Adam Mickiewicz - Romantyczność
5. Adam Mickiewicz - Stepy akermańskie
6. Biblia - Ksiega Hioba
7. Biblia - Ksiega Koheleta
8. Biblia - Ksiega Rodzaju
9. Biblia - Nowy Testament
10. Biblia - Piesn nad piesniami
11. Biblia - Przypowiesc o siewcy
12. Biblia - Przypowiesc o synu marnotrawnym
13. Biblia - Psalmy
14. Biblia - Stary Testament
15. Biblia - wstep
16. Bogurodzica
17. Bolesław Leśmian - W malinowym chruśniaku
18. Cypian Kamil Norwid - Fortepian Szopena
19. Czesław Miłosz - Campo di Fiori
20. Daniel Naborowski - Do Anny
21. Daniel Naborowski - Marnosc
22. Gustaw Herling-Grudziski - Inny świat
23. Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
24. Homer - Iliada
25. Homer - Odyseja
26. Ignacy Krasicki - Do krola
27. Ignacy Krasicki - Kruk i lis
28. Ignacy Krasicki - Pijanstwo
29. Ignacy Krasicki - Ptaszki w klatce
30. Ignacy Krasicki - Swiat zepsuty
31. Ignacy Krasicki - Wstep do bajek
32. Jan Andrzej Morsztyn - Cuda Milosci
33. Jan Andrzej Morsztyn - Do trupa
34. Jan Kasprowicz - Z chałupy - sonet I
35. Jan Kochanowski - Czego chcesz od nas Panie
36. Jan Kochanowski - Piesn o spustoszeniu Podola
37. Jan Kochanowski - Piesn Swietojanska o Sobotce
38. Jan Kochanowski - Tren I
39. Jan Kochanowski - Tren II
40. Jan Kochanowski - Tren III
41. Jan Kochanowski - Treny Wstep
42. Julian Tuwim - Mieszkańcy
43. Julian Tuwim - Pogrzeb prezydenta Narutowicza
44. Juliusz Słowacki - Grób Agamemnona
45. Juliusz Słowacki - Testament mój
46. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Hymn do Nirwany
47. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Koniec wieku XIX
48. Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Widok ze Świdnicy do Doliny Wierchcichej
49. Krzysztof Kamil Baczyski - Ten czas
50. Leopold Staff - Ars poetica
51. Leopold Staff - Deszcz jesienny
52. Maria Konopnicka - Wojny najmita
53. Miron Białoszewski - Karuzela z madonnami
54. Mit o Dedalu i Ikarze
55. Mit o Edypie
56. Mit o Prometeuszu
57. Mit o Syzyfie
58. Molier - Skapiec
59. Molier - Swietoszek
60. Piesn o Rolandzie
61. Poezja dworska
62. Stanisław Wyspiański - Wesele
63. Stefan Żeromski - Przedwiośnie
64. Sławomir Mrożek - Tango
65. Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią
66. Waclaw Potocki - Nierzadem Polska stoi
67. Waclaw Potocki - Transakcja wojny chocimskiej
68. Waclaw Potocki - Zbytki polskie
69. Wiesława Szymborska - Kot w pustym mieszkaniu
70. William Szekspir - Makbet
71. Witold Gombrowicz - Ferdydurke
72. Władysław Reymont - Chłopi, tom I "Jesień"
73. Zbigniew Herbert - Przesłanie Pana Cogito
74. Zygmunt Krasiski - Nie-boska komedia
Źródło: emule-polska.pl/index.php?showtopic=56058